Generelle betingelser

Vilkår for salg av pakketurer

Pakkereiser omfattes av pakkereiseloven 30. juni 1993 nr. 472. Med pakkereise menes en kombinasjon av minst to av følgende elementer, forutsatt at de tilbys samlet av arrangøren eller er tilbudt på forhånd. og selges samlet, og hvis den totale tjenesten har en varighet på mer enn 24 timer eller inkluderer en overnatting:


- transport

- overnatting

- andre turisttjenester som ikke er direkte knyttet til transport eller overnatting, men som utgjør en vesentlig del av pakkereisen


Inngåelse av avtalen

Avtalen er bindende for kunden etter at en skriftlig bekreftelse fra Fotballpakker.no, som inneholder den informasjonen som kreves av loven, er mottatt av kunden. Dersom det ikke kommer en meget rask innsigelse fra kunden, anses avtalen bindende. Videre anses et innbetalt beløp også som aksept av avtalevilkårene.


Bestilling og betaling

Hele beløpet betales ved bestilling. Dessverre kan vi ikke tilby delbetaling eller noen annen type avdragsordning. Betaling skjer online med VISA eller Mastercard. Du vil da motta en e-post med kvitteringen din der vi behandler forespørselen din. Vi kommer tilbake innen 24 timer (på hverdager fra mandag til fredag) med en endelig bekreftelse/avslag. Bekreftelse: Hvis forespørselen din blir bekreftet, vil du motta reisedokumenter, faktura og ordrebekreftelse innen 5 virkedager. Avslag: Hvis forespørselen din dessverre blir avvist, vil du få pengene tilbake umiddelbart. Du skal være klar over at det ikke er angrerett ved kjøp av sportspakker. Ved bekreftelse kjøpes alle deler i pakken "up front", så kunden får alltid det de bekrefter, og derfor må vi alltid motta hele beløpet på en gang.


Reservasjon

Det tas forbehold om utsolgte situasjoner, betydelig økte kostnader, trykkfeil og andre åpenbare feil. Videre tas det forbehold om prisendringer forårsaket av transportkostnader, inkludert drivstoffpriser skatter, avgifter eller avgifter for visse tjenester som flyplass-, havn-, landings- eller startgebyrer valutakurser brukt i beregning av priser andre endringer utenfor vår kontroll. Fotballpakker.no har rett til å kansellere bestillingen/tilbudet/forespørselen når som helst, som angitt i avsnittet "Bestilling og betaling". Fodboldpakker.dk kan ikke holdes ansvarlig for e-poster som kan ha havnet i kundens spamfilter og/eller uønskede e-poster mm.


Fotballpakker.no kan ikke holdes ansvarlig for uønsket plassering av sitteplasser på stadion, så lenge Fodboldpakker.dk oppfyller kravene i henhold til den medfølgende illustrative stadiontegningen. Et eksempel på dette kan være ønsket om ikke å bli plassert ut på en av sidene eller oppe i øvre del av den illustrative stadiontegningen. Du må følge instruksjonene vedr adgang til stadion og/eller arrangementer før kampen. Et eksempel på dette kan være at du ikke under noen omstendigheter kan bruke bortelagets farger og/eller merchandise, og i stadionsalongen/spisestuene kan kleskoden være uformell. Det betyr at du ikke kan bruke/bruke treningsdresser eller shorts etc. selv om det er hjemmelagets farger/varer. Enkelte områder er nøytrale områder, noe som betyr at du ikke kan bruke lagfarger eller klubbvarer. Dersom disse kravene ikke overholdes, vil det ikke være mulig å gjøre Fodboldpakker.dk økonomisk ansvarlig ved avvisning på stadion. Vi gir tydelig informasjon i reisedokumentene våre, og det er også et krav at du har reisedokumentene med deg under hele reisen, og kan presentere disse dokumentene overalt under reisen.


Vi anbefaler det blå EU helsetrygdkortet

Det blå EU helsetrygdkortet dekker utgifter til nødvendig medisinsk og sykehusbehandling, medisin m.m. under opphold i et EU-land (inkludert England). Det blå EU helsetrygdkortet dekker kun dersom utøveren er tilknyttet den offentlige helseforsikringen i landet du oppholder deg i. Det blå EU helsetrygdkortet dekker derfor ikke behandling ved private sykehus eller klinikker. Det er altså en begrensning i forhold til behandlingssted. Med det blå EU helsetrygdkortet er du på lik linje med innbyggerne i det aktuelle landet du reiser til, og derfor risikerer du selvbetaling. Egenbetalingen er forskjellig fra land til land, derfor må du selv finne ut hvor mye egenbetaling det er for nødvendig lege- og sykehusbehandling, medisin mm. i landet du reiser til. Samtidig må du selv søke om refusjon når du kommer hjem til Danmark, dersom du har hatt behov for medisinsk behandling eller sykehusbehandling under reisen.


Hvor bestiller jeg det blå EU helsetrygdkortet?

De nye reglene innebærer derfor at du må huske å bestille nytt helsetrygdkort dersom du skal reise til et EU-land (inkludert England). Det er viktig at du bestiller det blå helsetrygdkortet før du reiser fra Danmark. Bestill blått helsetrygdkort digitalt på borger.dk, men har du ikke mulighet til å betjene deg selv på nett kan du få hjelp i